Minior och junior

Församlingens minior- och juniorgrupper samlas höst och vår i Kristinestad, Lappfjärd och Tjöck. I grupperna har vi andakt, sång, pyssel och lek. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma med.

Höstens minior och juniorgrupper

Junior för åk 3-6 i f.d. Tjöck skola, gymnastiksalen, varannan tisdag kl 18-18.50: 11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11 och 4.12. Ledare Jeanette Ribacka-Berg

Minior för åk 1-3 i Kristinestads församlingshem följande fredagar kl 13-14.30: 21.9, 5.10, 26.10, 9.11, 23.11 och 7.12. Ledare Christina Calden-Back

Junior för åk 4-6 i Kristinestads församlingshem varannan torsdag kl 15-16: 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11 och 13.12. Ledare Jeanette

Minior för åk 1-3 i magasinet i Lappfjärd följande torsdagar kl 13-14.30: 20.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11 och 22.11. Ledare Christina

Junior för åk 4-6 i magasinet i Lappfjärd följande fredagar kl 13-14.30: 28.9, 12.10, 2.11, 16.11, 30.11 och 14.12. Ledare Christina

NYHET! Barnkör för åk 1-6 i Kristinestads församlingshem direkt efter miniorerna på fredagar kl 14.30-15, följande fredagar 21.9, 5.10, 26.10, 9.11, 23.11. Ledare Anna Karin, Jeanette och Stina.

 

 

Juniorer spelar spel
Sommarläger på Jonnsborg
Juniorer bygger med lego
Lego och pyssel