Minior och junior

Församlingens minior- och juniorgrupper samlas höst och vår i Kristinestad, Lappfjärd och Tjöck. I grupperna har vi andakt, sång, pyssel och lek. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma med.

Sommarens barnläger på Jonnsborg

MIniläger för åk 1-2 hålls 25-26.6

Miniorläger för åk 3-4 hålls 20-22.6

Juniorläger för åk 5-6 hålls 27-29.6

Till miniorlägret har 18 barn anmälts och till minilägret 25 barn. Information har sänts via e-post, ifall du inte fått information kontakta Christina Caldén Back tel 0400-218199.

Till juniorlägret är 30 barn anmälda. Information har sänts via e-post. Ifall du inte fått information kontakta Jeanette Ribacka-Berg tel 040-5040139.

 

 

 

Juniorer spelar spel
Sommarläger på Jonnsborg
Juniorer bygger med lego
Lego och pyssel