Bönelappar i tyg på tavla

Barnen är kyrkans framtid

Låt barnen komma till mig, sa Jesus. Det är viktigt att barnen får rum och att de hittar sin plats i vår kyrka och församling. Därför vill vi erbjuda olika slags grupper och sammanhang där familjerna och barnen får utvecklas och växa i sin tro. Hoppas du hittar din grupp.

Tag kontakt

Christina Caldén-Back
Ledande barnledare
PB 59
64101 Kristinestad
Jeanette Ribacka-Berg
Ungdomsarbetsledare
PB 59
64101 Kristinestad
Inger Ylikoski
Barnledare
PB 59
64101  Kristinestad