Gudstjänster och övriga samlingar

Här hittar du gudstjänster och övriga samlingar som är aktuella i vår församling. Vill du veta mera om grupper som samlas regelbundet ska du gå till sidan kom med - klubbar och grupper.

 

ON 11.7 kl: 19:  Aftonmusik i Sideby kyrka, Tom Bergman, Juhani Martikainen, Olle Nilsson, Engström, Martikainen

LÖ 14.7 kl 18:  Konsert i Kristinestads kyrka. Violinist Erik Nygård och Annica Nyberg. Andakt Engström

SÖ 15.7 kl 10:  Högmässa i Lappfjärds kyrka, Engström, Martikainen

SÖ 15.7 kl 12:  Högmässa i Ulrika Eleonora kyrka, Engström, Martikainen

ON 18.7 kl 19:  Sommarsamling på Jonnsborg. Tal av Daniel Norrback. Tema: "Bön, tacksamhet, glädje!"  Servering

LÖ 21.7 kl 19:  Aftonmusik i Ulrika Eleonora kyrka, altblockflöjt, tvärflöjt, sång, Tom Bergman, Juhani Martikainen, Nilsson, Martikainen, Engström andakt.

SÖ 22.7 kl 10: Gudstjänst i L:fjärds kyrka, Norrback, Martikainen

SÖ 22.7 kl 13 Friluftsgudstjänst vid Carlsro museum i K:stad, Nisula, Norrback, Martikainen, Tjöck spelmanslag

LÖ 28.7 kl 18 Slef:s sommarfest i Skaftung bykyrka, Bengt Djupsjöbacka, Tom Bergman, AK Martikainen, Glädjedropparna.

SÖ 29.7 kl 12 Högmässa i Ulrika Eleonora kyrka, Norrback, Bergqvist

SÖ 29.7 kl 18 Högmässa i Sideby kyrka, Norrback, Bergqvist