Gudstjänster och övriga samlingar

Här hittar du gudstjänster och övriga samlingar som är aktuella i vår församling. Vill du veta mera om grupper som samlas regelbundet ska du gå till sidan kom med - klubbar och grupper.

 

TI 16.10 kl 13  Kenya syföreningen i Lappfjärds församlingshem, grupprummet

ON 17.10 kl 11.15  Pensionärssamling i Kristinestad

LÖ 20.10 kl 18  Kvällsmässa i Dagsmark bönehus, Engström, Martikainen

SÖ 21.10 kl 10  Högmässa i Lappfjärds kyrksal, Engström, Martikainen

SÖ 21.10 kl 18  Sånggudstjänst med Närpes prosteris kyrkokörer i Kristinestads kyrka. Kretsens årsmöte efteråt i församlingshemmet.

MÅ 22.10 kl 14  Syföreningen i Dagsmark bönehus

MÅ 22.10 kl 19  "Tjejer i Magasinet"

TI 23.10 kl 12  Syföreningen i Härkmeri

TO 25.10 kl 11.10  Pensionärssamling i Sideby

LÖ 27.10 kl 18  Slefs:s höstfest i Kristinestads församlingshem, Norrback

SÖ 28.10 kl 10  Högmässa i Lappfjärds kyrksal, Norrback, Bergqvist

SÖ 28.10 kl 16  Knattekyrka i Kristinestads församlingshem, Daniel, Stina, Inger, Erica. Inger Ylikoski avtackas.

TI 30.10 kl 12.30  Missionsstugan i Kristinestad, Siv.

FR 2.11. kl 19  Andakt i Tjöck begravningskapell, Engström, Nilsson

LÖ 3.11. kl 10  Gudstjänst med parentation i Lappfjärds kyrka, Engström, Martikainen, kyrkokören

LÖ 3.11. kl 12  Gudstjänst med parentation i Kristinestads kyrka, Norrback, Martikainen, kyrkokören

LÖ 3.11. kl 18  Gudstjänst med parentation i Sideby kyrka, Engström, Martikainen, Glädjedropparna

SÖ 4.11. kl 12  Högmässa i Kristinestads kyrka, Anders Värnström (pred.), Norrback (lit.), Martikainen

SÖ 4.11. kl 15  Möte i Uttermossa UF-lokal, Värnström, Norrback

SÖ 4.11. kl 18  Bibelsamtal i grupprummet i Lfd församlingshem. Bror Vikfors drar studiet

Må 5.11. kl 19 Diskussionsgrupp för män i Krs förssamlingshem, Anders Österback

Ti 6.11. kl 12 Syföreningen i Härkmeri, Siv.

Ti 6. - lö 10.11. Förhandsröstning i församlingsvalet, pastorskansliet kl 9-18.

Ti 6.11. Förhandsröstning i förs.valet, Café Tinka kl 11-15

On 7.11. Förhandsröstning på Krs gymnasium kl 12-15.

On 7.11. kl 13 Pensionärssamling Lfd Annika, Siv, Erica, gäst Johan Eklöv

On 7.11. Förhandsröstning på Dagsmark bönehus kl 16-18.

To 8.11. Förhandsröstning på Lappfjärds lantbrukskansli kl 10-12.

Fr 9.11. Förhandsröstning i Sideby kyrka kl 10-12.

Fr 9.11. Förhandsröstning på Skaftung pensionärsbostad kl 13-15.

Fr 9.11. kl 19 Café magasinet, konfirmandkväll med gäster Leonard och Rebecca

Lö 10.11. Förhandsröstning på Härkmeri bönehus kl 10-13.

Lö 10.11. kl 18 Församlingsafton i Lfjärds församlingshem, kyrksalen. Fredrik Ekholm "Guds ledning i mitt liv". Avslutning Johan Eklöf. Sångprogram

SÖ 11.11. kl 10  Högmässa i Lappfjärds kyrksal, Engström, Martikainen.

SÖ 11.11. kl 15  Högmässa i Sideby kyrka, Engström, Martikainen.

Ti 13.11. kl 13 Kenyasyföreningen i grupprummet i Lfd förs.h.

Ti 13.11. kl 19 Bibelstudiegrupp i Krs församlingshem, Tom Bergman.

On 14.11. kl 11.15 Pensionärssamling i Kstad.

On 14.11. kl 19 Karagruppen i grupprummet i Lfjärds församlingshem.

Fr 16.11. kl 19 Pärlbandet i Lfds kyrksal. Gäst Eliisa Risku-Åberg.

Fr 16.11. kl 21 Nattvardsmässa Lfds kyrksal, Gunilla Teir.

SÖ 18.11. kl 10 Gudstjänst i Lfds kyrka, Norrback, Martikainen. Efter gudstjänsten möjlighet att rösta i församlingsvalet. Valet sker i kyrkans sakristia kl 11-20.

Må 19.11. kl 19 Diskussionsgrupp för män i Krs församlingshem, Anders Österback

Ti 20.11. kl 12 Diakonisyföreningen i grupprummet i Lfds församlingshem.

Fr 23.11. kl 19 Café magasinet.

Lö 24.11. kl 18 Kvällsmässa i Dagsmark bönehus, Engström, J. Martikainen.

Sö 25.11. kl 12 Högmässa i Krs kyrka, predikant Jan Nygård, liturg Norrback. OAS-dag i Kristinestad: kl 13.15 kyrklunch i församlingshemmet. Kl 14.15 förböns- och lovsångsmöte i församlingshemmet.

Sö 25.11. kl 15 Högmässa i Sby kyrka, Engström, Nilsson.

Må 26.11. kl 14 Dagsmark syförening i Dagsmark bönehus.

Ti 27.11. kl 12.30 Missionsstugans lillajulfest, julgröt, liten basar, lotteri.

Ti 27.11. kl 13 Kenyasyföreningen i gupprummet i Lfd församlingshem.

Ti 27.11. kl 19 Bibelstudiegrupp i Krs församlingshem, Tom Bergman.

On 28.11. kl 19 Karagruppen i grupprummet i Lfjärds församlingshem.

Fr 30.11. kl 19 Ungdomsmässa i Lfds kyrksal, efteråt öppet i magasinet.

Lö 1.12. kl 18 Adventskonsert i Lfds kyrka. Lappfjärds dam- och manskör. Andakt.

SÖ 2.12. kl 10  Gudstjänst i Lfds kyrka, Engström, Martikainen, kyrkokören

SÖ 2.12. kl 12  Familjegudstjänst i Krs kyrka, Norrback, Nilsson.

SÖ 2.12. kl 15  Gudstjänst i Sby kyrka, Engström, Bergqvist, Glädjedropparna.

SÖ 2.12. kl 18  Ljusmässa i Lfds kyrka, Norrback, Martikainen.