Gudstjänster och övriga samlingar

Här hittar du gudstjänster och övriga samlingar som är aktuella i vår församling. Vill du veta mera om grupper som samlas regelbundet ska du gå till sidan kom med - klubbar och grupper.

 

TO 23.11 kl 11:30  Pensionärssamling i Sideby. Markus, Siv, Olle. För skjuts ring 0400-763325

FR 24.11 kl 19  Pärlbandet i Kristinestads församlingshem "Liv i fred" med Gunilla Teir. Kvällen avslutas med nattvardsmässa kl 21 i kyrkan, Norrback, Nilsson. Sista anm.dag 21.11 till A-L Nilsson tel 040-5277611

SÖ 26.11 kl 10  Högmässa i Lappfjärds kyrksal, Norrback, Martikainen

SÖ 26.11 kl 12  Internationell gudstjänst i Kristinestads kyrka. Norrback, Rosengård, Gospelkören

SÖ 26.11 kl 18  Bibelsamtal i Lappfjärds förs.hem, klubbrummet. Juhani Martikainen

ON 29.11 kl 12.30  Missionsstugans adventsfest med gröt och basar i Kristinestads församlingshem

FR 1.12 kl 19  Ungdomsgudstjänst i Lappfjärds kyrksal, Daniel, Anna Karin, Jeanette och ungdomar

LÖ 2.12 kl 18  Adventskonsert med Lappfjärds dam- och manskör i Lappfjärds kyrka. Andakt Engström

SÖ 3.12 kl 10  Första adventsgudstjänst i Lappfjärds kyrka, Engström, Martikainen, Lappfjärds dam-, mans- och kyrkokör.

SÖ 3.12 kl 12  Första adventsgudstjänst i Kristinestads kyrka, Norrback, Nilsson, kyrkokören

SÖ 3.12 kl 18  Första adventsgudstjänst i Sideby kyrka, Engström, Nilsson, Glädjedropparna. Transp. 0400-763325

SÖ 3.12 kl 18  Ljusmässa i Lappfjärds kyrka, Norrback, Martikainen