Gudstjänster och övriga samlingar

Här hittar du gudstjänster och övriga samlingar som är aktuella i vår församling. Vill du veta mera om grupper som samlas regelbundet ska du gå till sidan grupper, där hittar du grupper för barn  och familjer, vuxna, musik och ungdomar.

 

LÖ 23.9 kl 18  Kvällsmässa i Dagsmark bönehus

SÖ 24.9 kl 10  Gudstjänst i Lappfjärds kyrka, Engström, Martikainen

SÖ 24.9 kl 12  Högmässa i Kristinestads församlingshem, Engström, Martikainen

MÅ 25.9 kl 19  Kvinnogruppen, träffas hos Kaisa Vähätalo, Lappfjärd

MÅ 25.9 kl 19  Diskussionsgrupp för män i Kristinestads församlingshem

TO 28.9 kl 11.30  Pensionärssamling i Sideby kyrka. För skjuts ring 0400 763325

FR 29.9 kl 19  Pärlbandet i Kristinestads församlingshem, "En vän för livet". Kvällen avslutas med nattvardsmässa kl 21, Engström. Anmälningar senast 26.9 till A-L Nilsson tel. 040 5277611

SÖ 1.10 kl 10  Högmässa i Lappfjärds kyrka, Engström, Martikainen

SÖ 1.10 kl 12  Gudstjänst i Kristinestads församlingshem, Engström, Martikainen

SÖ 1.10 kl 14  Gospelkörens övningar startar i Kristinestads församlingshem.

SÖ 1.10 kl 18  Gospelkonsert med Botnia Gospel 100 i Lappfjärds kyrka. Programblad 15 euro. Andakt Daniel Norrback.