Gudstjänster och övriga samlingar

Här hittar du gudstjänster och övriga samlingar som är aktuella i vår församling. Vill du veta mera om grupper som samlas regelbundet ska du gå till sidan kom med - klubbar och grupper.

 

 

ON 12.9 kl 13  Pensionärssamling i Lappfjärd, Daniel o Erica Norrback

FR 14.9 kl 10-12  Föräldra-barngruppen i Kristinestads dagklubb, Stina

FR 14.9 kl 19  Café magasinet

LÖ 15.9 kl 18-20  Musikandakt i Kristinestads kyrka. Olle Nilsson spelar orgelmusik. Andakt Gunilla Teir.

SÖ 16.9 kl 10  Högmässa i Lappfjärds kyrka, Lars Nisula, Nilsson

SÖ 16.9 kl 12  Gudstjänst i Kristinestads kyrka, Nisula, Nilsson

TI 18.9 kl 19  Bibelstudiegrupp i Kristinestads församlingshem, Tom Bergman

TI 18.9 kl 19  Bibelsamtalsgrupp hemma hos Berit o Rolf Holmlund. Nya deltagare välkomna med! Kontaktperson Stig Kronlöf

ON 19.9 kl 11.15  Pensionärssamling i Kristinestad

ON 19.9 kl 19  Karagruppen i Lappfjärds församlingshem, grupprummet. Markus

TO 20.9 kl 18  Lappfjärds kyrkokörs övningar inleds i Lappfjärds församlingshem. Välkommen med!

TO 20.9 kl 19.30  Kristinestads kyrkokörs övningar inleds i Kristinestads församlingshem. Välkommen med!

FR 21.9 kl 19  Café magasinet

FR 21.9 kl 19  Pärlbandet samling för kvinnor i Sideby kyrka. "Hela vägen går han med mig" Marianne Sandström. Nattvardsmässa Engström. Transport från Tjöck via Kristinestad, Lappfjärd och Härkmeri. Anmälan till pastorskansliet tel 2211073 före onsd 19.9.

LÖ 22.9 kl 18  Kvällsmässa i Dagsmark bönehus, Markus, Anna Karin

SÖ 23.9 kl 12  Högmässa i Sideby kyrka, Engström, Martikainen, Glädjedropparna. Efteråt fest för församlingens 80-åringar vid Jonnsborg.

SÖ 23.9 kl 18  Högmässa i Kristinestads kyrka, Engström, Martikainen

MÅ 24.9 kl 14  Dagsmark syförening i Dagsmark bönehus, Erica

TI 25.9 kl 12  Syföreningen i Härkmeri bönehus

TI 25.9 kl 17  Barnkör i Kristinestads församlingshem, Anna Karin, Jeanette, Stina

TI 25.9 kl 19  Nådehjonens övningar inleds i Lappfjärds kyrksal

TO 27.9 kl 11.30  Pensionärssamling i Sideby börjar. Transport, anmäl dagen före tel 0400 763325

FR 28.9 kl 19  Café magasinet

SÖ 30.9 kl 10  Högmässa i Sideby kyrka, Norrback, R Bergqvist

SÖ 30.9 kl 18  Lovsångsmässa i Lappfjärds kyrksal, Norrback, lovsångsgruppen