Församlingens missionärer och understödsprojekt

Församlingen understöder missionär Rut Åbacka i Kenya via SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen), vårdhemmet Nådens hem i Bangkok, Thailand, via FMS (Finska Missionssällskapet) samt missionär Joel Norrvik i Ryssland via Såningsmannen. Dessutom har barnen och ungdomarna i  vår församling ett fadderprojekt som understöder barnhemmen Morning Star, House of Hope samt Patan Koinonia Mercy Home i Nepal via Finska Missionssällskapet.

Syföreningar

Diakonisyföreningen Höstterminens startdatum ännu inte fastställt.

Kenyasyföreningen Avslutningsfest för syföreningarna den 11.5 kl 19 i Kristinestads församlingshem. Konsert med Kristoffer Streng. Kaffeservering efteråt

Syföreningen i Härkmeri samlas nästa gång 9.5 kl 12 i Härkmeri bönehus.

Syföreningen i Dagsmark bönehus Avslutningsfest för syföreningarna den 11.5 kl 19 i Kristinestads församlingshem. Konsert med Kristoffer Streng. Kaffeservering efteråt

Missionssyföreningen i Sideby diakonikansli, Långviksvägen 2 A 3, kl 13 följande gång  9.5. Avslutningsfest för syföreningarna den 11.5 kl 19 i Kristinestads församlingshem. Konsert med Kristoffer Streng. Kaffeservering efteråt

Missionsstugan

Missionsstugan är en öppen samling för alla missionsintresserade. Missionsstugan träffas i Kristinestads församlingshem onsdag  3.5 kl 12.30. Avslutningsfest för syföreningarna den 11.5 kl 19 i Kristinestads församlingshem. Konsert med Kristoffer Streng. Kaffeservering efteråt

Tag kontakt

Siv Hellman
Diakonissa
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad