Grupper för alla åldrar

Välkommen att öppna menyn och ta del av de olika grupperna i vår församling. Här finns grupper för allt från de allra minsta till de äldsta. Kom frimodigt med i gemenskapen. Tillsammans är vi församling.