Valresultatet i Kristinestads svenska församling

Välj en annan församling

Kristinestads svenska församling

http://www.kristinestadssvenskaforsamling.fi

Valdeltagandet i valet av kyrkofullmäktige

Valdeltagandet

0,0 %

Antal väljare som röstat 0
Antal röstberättigade 0

Andelen förhandsröster

0,0 %

16-17 åringarnas valdeltagande

0,0 %

Antal väljare som röstat 0
Antal röstberättigade 0

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 0 st
Nya invalda 0 st
Medelålder år 0 år

Valdeltagandet i valet av församlingsråd

Valdeltagandet

16,0 %

Antal väljare som röstat 479
Antal röstberättigade 2999

Andelen förhandsröster

10,2 %

16-17 åringarnas valdeltagande

26,4 %

Antal väljare som röstat 14
Antal röstberättigade 53

Sammandrag av de invalda i församlingsrådet

Allmänt

Valda 10 st
Nya invalda 7 st
Medelålder 56 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Invalda förtroendevalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Nanna Rosengård   Teologie doktor 15 En framtida kyrka 264.0 93
Britt-Marie Teir   Pensionär 7 Församlingens lista -18 215.0 40
Diana Lillhannus   Elingenjör 13 En framtida kyrka 132.0 69
Tom Lövdahl läkare 9 Församlingens lista -18 107.5 37
Bo Storsjö   Skogsbruksråd 14 En framtida kyrka 88.0 47
Anders Österback Företagare 8 Församlingens lista -18 71.6667 34
Berit Holmlund   Pensionär 16 En framtida kyrka 66.0 37
Tom Bergman   Pensionär 10 Församlingens lista -18 53.75 28
Henrik Lindfors   Sakkunnig 12 En framtida kyrka 52.8 18
Stig Kronlöf Diplomingenjör 4 Församlingens lista -18 43.0 25

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Eva Mattila Pensionär 6 Församlingens lista -18 35.8333 24
Britt-Inger Hanses   Pensionär 11 Församlingens lista -18 30.7143 12
Tor-Erik Berglund   Företagare 2 Församlingens lista -18 26.875 6
Lena Höglund   Hemvårdare 3 Församlingens lista -18 23.8889 5
David Sandbacka   pensionär 5 Församlingens lista -18 21.5 4

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.