# min kyrka

Församlingsvalet i Kristinestads svenska församling

15 kandidater har ställt upp till församlingsrådet i Kristinestads svenska församling. Kandidaterna har ställt upp på två listor: Församlingens lista 18 och En Framtida kyrka.  Till  församlingsrådet väljs 10 ordinarie medlemmar samt suppleanter. Kyrkoherden är ordförande i församlingsrådet.

Till gemensamma kyrkofullmäktige har endast 6 kandidater ställt upp för Kristinestads svenska församling. Eftersom det ska finnas 13 ordinarie medlemmar från svenska församlingen har tiden för inlämnandet av kandidatlistor till gemensamma kyrkofullmäktige förlängts till 29.11. Där finns alltså ännu möjlighet att ställa upp. Valdagen blir 27.1 i fall det inte blir sämjoval.

 

Församlingsvalet 2018

Förhandsrösta 
6-10.11.2018

Rösta
18.11.2018

 

 

Kandidaterna till församlingsrådet:

Församlingens lista 18:

2. Tor-Erik Berglund Företagare Tjöck

3. Lena Höglund Hemvårdare Kristinestad

4. Stig Kronlöf Diplomingenjör Lappfjärd

5. David Sandbacka Pensionär Lappfjärd

6. Eva Mattila Pensionär Kristinestad

7. Britt-Marie Teir Pensionär Härkmeri

8. Anders Österback Företagare Kristinestad

9. Tom Lövdahl Läkare  Lappfjärd

10. Tom Bergman Pensionär Kristinestad

11. Britt-Inger Hanses Pensionär Skaftung

En framtida kyrka:

12. Henrik Lindfors Sakkunning Kristinestad

13. Diana Lillhannus Elingenjör Lappfjärd

14. Bo Storsjö Skogsbruksråd Ömossa

15. Nanna Rosengård Teologie doktor Dagsmark

16. Berit Holmlund Pensionär Lappfjärd

På den egentliga valdagen söndag 18.11 sker röstningen i Lappfjärds kyrka kl 11-20. Förhandsröstning pågår 6-10.11 varje dag på pastorskansliet i stan kl 9-18. Övriga platser se här.

Var ska jag rösta?

Valdagen är söndagen den 18 november 2018. Då kan du endast rösta i vallokalen i din egen församling. Kom ihåg att ta med identitetsbevis till vallokalen!

Sök din vallokal

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.

Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

I församlingsvalet får 16 år fyllda medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan rösta. Man bör fylla 16 år senast på valdagen 18.11.2018. Man behöver inte ha gått skriftskolan eller vara konfirmerad för att få rösta. Det räcker med att man är församlingsmedlem.

Valdagen är söndag 18.11.2018

Rösta i valet

Röstningsställen

Röstning på den egentliga valdagen 18.11 sker i Lappfjärds kyrka kl 11-20.

Förhandsröstning ordnas 6-10.11.  Pastorskansliet, Rådhusgatan 1 varje dag 6-10.11 kl 9-18.

Tisdag 6.11 kl 11-15 Café Tinka, onsdag 7.11 kl 12-15 Kristinestads gymnasium, kl 16-18 Dagsmark bönehus, torsdag 8.11 kl 10-12 Lappfjärds lantbrukskansli, fredag 9.11 kl 10-12 Sideby kyrka, kl 13-15 Skaftung pensionärsbostad, lördag 10.11 kl 10-13 Härkmeri bönehus

Adresserna hittar du här.