Fördjupa din tro

"I gemenskap med varann får vi vila i Guds famn, lämna sorger och bekymmer i hans hand." Psb 940:3

Vi kan inte alltid vara fysiskt närvarande i ett möte eller en gudstjänst. Då kan vi ändå ta del av "livets goda ord" genom webben, tv och radio.

Tag kontakt

Markus Engström
Kaplan
PB 59
64101 Kristinestad
Daniel Norrback
tf Kyrkoherde
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad