Bibelsamtal

sö 28.4 kl. 18.00 - kl. 19.30

Lappfjärds församlingshem

Bibelstudium i grupprummet i Lappfjärds församlingshem

Studium av en bibelbok


Se också

sö 24.2 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 24.2 kl. 18.00 -19.30

Lappfjärds församlingshem

Bibelsamtal

Bibelstudium i grupprummet
sö 3.3 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg