Gudstjänst

fr 19.4 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Långfredagen. Tema: Guds Lamm

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen, Kyrkokören.


Se också

sö 24.2 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Andra söndagen före fastetiden. Tema: Sådden av Guds ord.
sö 3.3 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg
sö 3.3 kl. 18.00 -20.00

Kristinestads kyrka

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard