Församlingsafton Kristinestad

lö 13.4 kl. 18.00 - kl. 20.00

Församlingsafton

Gemenskap, allsång och andakt. Gäst: diakon Kristina Örn. Hon berättar om sin resa till ett flyktingläger i Kenya där Kyrkans Utlandshjälp bidrar till barns skolgång. 


Se också

lö 23.2 kl. 18.00 -20.00

Härkmeri bönehus

Sångstund

Sångstund
sö 24.2 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 24.2 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Andra söndagen före fastetiden. Tema: Sådden av Guds ord.