Församlingsafton

lö 13.4 kl. 18.00 - kl. 20.00

Kristinestads församlingshem

Temakväll inom församlingen

Detaljprogrammet okänt för tillfället. Servering


Se också

sö 24.2 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Andra söndagen före fastetiden. Tema: Sådden av Guds ord.
sö 3.3 kl. 18.00 -20.00

Kristinestads kyrka

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard
sö 10.3 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Första söndagen i fastan. Tema: Jesus segrar över frestelserna.