Församlingsafton

lö 23.3 kl. 18.00 - kl. 20.00

Sideby kyrka

Temakväll inom församlingen med föredrag, sång, musik och gemenskap

Programmet okänt för tillfället. Servering


Se också

sö 10.2 kl. 15.00 -16.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
lö 16.2 kl. 18.00 -20.00

Lappfjärds församlingshem

Församlingsafton

Temakväll inom församlingen med föredrag, sång, musik och gemenskap
sö 17.2 kl. 15.00 -16.00

Sideby kyrka

Gudstjänst

Tredje söndagen före fastetiden. Tema: Den oförtjänta nåden