Lovsångsmässa

sö 3.3 kl. 18.00 - kl. 20.00

Kristinestads kyrka

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg.

Predikant är Lars Nisula och liturg Daniel Norrback, lovsångsgruppen. Servering


Se också

sö 31.3 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Fjärde söndagen i fastan. Tema: Livets bröd.
sö 31.3 kl. 15.00 -16.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
lö 6.4 kl. 18.00 -18.45

Dagsmark bönehus

Kvällsmässa

Aftonandakt med nattvardsfirning