Lovsångsmässa

sö 3.3 kl. 18.00 - kl. 20.00

Kristinestads kyrka

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg.

Predikant och liturg Daniel Norrback, lovsångsgruppen. Servering


Se också

sö 27.1 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Tredje söndagen efter trettondagen. Tema: Jesus väcker tro
sö 3.2 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 3.2 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads församlingshem

Knattekyrka

Gudstjänst som riktar sig till barnen