Gudstjänst

sö 3.3 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds församlingshem

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg

Predikant och liturg Markus Engström, kantorsvikarie


Se också

sö 31.3 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Fjärde söndagen i fastan. Tema: Livets bröd.
sö 14.4 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 14.4 kl. 18.00 -19.30

Lappfjärds församlingshem

Bibelsamtal

Bibelstudium i grupprummet i Lappfjärds församlingshem