Gudstjänst

sö 24.2 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Andra söndagen före fastetiden. Tema: Sådden av Guds ord.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen


Se också

sö 31.3 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Fjärde söndagen i fastan. Tema: Livets bröd.
sö 7.4 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
må 15.4 kl. 20.00 -20.45

Kristinestads kyrka

Passionsandakt

Andakt under Stilla veckan