Församlingsafton

lö 16.2 kl. 18.00 - kl. 20.00

Lappfjärds församlingshem

Temakväll inom församlingen med föredrag, sång, musik och gemenskap

Programmet okänt för tillfället. Servering


Se också

sö 3.3 kl. 18.00 -20.00

Kristinestads kyrka

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard
lö 23.3 kl. 18.00 -20.00

Sideby kyrka

Församlingsafton

Temakväll inom församlingen med föredrag, sång, musik och gemenskap