Samling

sö 20.1 kl. 18.00 - kl. 20.00

Dagsmark bönehus

Samling med förkunnelse och sång

Predikanter Lars Lövdahl och Juhani Martikainen, sång av Nådehjonen. Servering


Se också

lö 6.4 kl. 18.00 -18.45

Dagsmark bönehus

Kvällsmässa

Aftonandakt med nattvardsfirning
sö 7.4 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard