Församlingsafton

lö 12.1 kl. 18.00 - kl. 20.00

Kristinestads församlingshem

Temakväll med predikan och sång

Predikan Bengt Djupsjöbacka. Övriga medv: Daniel Norrback, Anna Karin Martikainen, Tom Bergman, Glädjedropparna. Servering.


Se också

sö 31.3 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Fjärde söndagen i fastan. Tema: Livets bröd.
sö 7.4 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 7.4 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard