Högmässa

sö 6.1 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard

Trettondagen. Tema: Jesus, världens ljus.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet


Se också

sö 23.12 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
må 24.12 kl. 13.00 -13.45

Kristinestads kyrka

Julbön

Julaftonens andakt
ti 25.12 kl. 6.00 -7.00

Sideby kyrka

Julotta

Julmorgonens gudstjänst