Ungdomsgudstjänst och efteråt Cafe' magasinet

fr 7.12 kl. 19.00 - kl. 22.00

Magasinet, Lappfjärds församlingshem

Ung gudstjänst inför jul

Kom till kyrksalen på ungdomsgudstjänst med Diana Lillhannus, Daniel, Anna Karin och Jeanette.Efteråt är magasinet öppet.