Högmässa

sö 25.11 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard

Domsöndagen. Tema: Kristus, Herre över allting.

Predikant Jan Nygård, liturg Daniel Norrback.

OAS-dag i Kristinestad. Efter högmässan kyrklunch i församlingshemmet kl 13.15. Förböns- och lovsångsmöte i församlingshemmet kl 14.15.


Se också

sö 27.1 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Tredje söndagen efter trettondagen. Tema: Jesus väcker tro
sö 3.2 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 3.2 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads församlingshem

Knattekyrka

Gudstjänst som riktar sig till barnen