Högmässa

sö 25.11 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard

Domsöndagen. Tema: Kristus, Herre över allting.

Predikant Jan Nygård, liturg Daniel Norrback.

OAS-dag i Kristinestad. Efter högmässan kyrklunch i församlingshemmet kl 13.15. Förböns- och lovsångsmöte i församlingshemmet kl 14.15.


Se också

lö 24.11 kl. 18.00 -18.45

Dagsmark bönehus

Kvällsmässa

Aftonandakt med nattvardsfirning
sö 25.11 kl. 15.00 -16.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard