Gudstjänst med parentation

lö 3.11 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst med uppräkning av namnen på de under det gångna året avlidna

Alla helgons dag. Tema: De heligas samfund.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen, kyrkokören.


Se också

sö 21.10 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst

Reformationsdagen. Tema: Trons grund
sö 21.10 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Sånggudstjänst

Sång- och musikbetonad samling med andakt
sö 28.10 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard