Gudstjänst med parentation

lö 3.11 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst med uppräkning av namnen på de under det gångna året avlidna

Alla helgons dag. Tema: De heligas samfund.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen, kyrkokören.


Se också

sö 23.12 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
må 24.12 kl. 13.00 -13.45

Kristinestads kyrka

Julbön

Julaftonens andakt
ti 25.12 kl. 6.00 -7.00

Sideby kyrka

Julotta

Julmorgonens gudstjänst