Högmässa

sö 28.10 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst med nattvard

Tjugotredje söndagen efter pingst. Tema: Förlåt varandra.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist.


Se också

sö 23.12 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
må 24.12 kl. 15.00 -15.45

Lappfjärds kyrka

Julbön

Julaftonens andakt
ti 25.12 kl. 6.00 -7.00

Sideby kyrka

Julotta

Julmorgonens gudstjänst