Sånggudstjänst

sö 21.10 kl. 18.00 - kl. 19.00

Kristinestads kyrka

Sång- och musikbetonad samling med andakt

Närpes prosteris kyrkokörer uppträder. Andakt Engström

Efteråt kretsens årsmöte i församlingshemmet i Kristinestad.


Se också

on 19.12 kl. 18.00 -19.00

Henriksdals bystuga

De vackraste julsångerna

Allsång av de vackraste julsångerna
sö 23.12 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
må 24.12 kl. 13.00 -13.45

Kristinestads kyrka

Julbön

Julaftonens andakt