Högmässa

sö 14.10 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen


Se också

sö 23.12 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
må 24.12 kl. 16.00 -16.45

Sideby kyrka

Julbön

Julaftonens andakt
ti 25.12 kl. 6.00 -7.00

Sideby kyrka

Julotta

Julmorgonens gudstjänst