Högmässa

sö 14.10 kl. 15.00 - kl. 16.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen


Se också

sö 21.10 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst

Reformationsdagen. Tema: Trons grund
sö 28.10 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
lö 3.11 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst med parentation

Gudstjänst med uppräkning av namnen på de under det gångna året avlidna