Festhögmässa

sö 7.10 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Högtidlig gudstjänst med nattvard

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Välsignelse till tjänst av diakon Erica Norrback. Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet.


Se också

sö 21.10 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Sånggudstjänst

Sång- och musikbetonad samling med andakt
sö 28.10 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 28.10 kl. 16.00 -17.00

Kristinestads kyrka

Knattekyrka

Gudstjänst på de minstas nivå