Festhögmässa

sö 7.10 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Högtidlig gudstjänst med nattvard

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Välsignelse till tjänst av diakon Erica Norrback. Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet.


Se också

sö 23.12 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
må 24.12 kl. 13.00 -13.45

Kristinestads kyrka

Julbön

Julaftonens andakt
ti 25.12 kl. 8.30 -9.30

Kristinestads kyrka

Julotta

Julmorgonens gudstjänst