Pärlbandet

fr 21.9 kl. 19.00 - kl. 21.00

Sideby kyrka

Samling för kvinnor i alla åldrar. Nya och gamla bekanta välkomna med!

Kvällens gäst Marianne Sandström delar tankar om temat "Hela vägen går han med mig". Servering. Kvällen avslutas med nattvardsmässa. Busstransport ordnas från Tjöck, stan via Lappfjärd, pris 5 €. Anmäl om deltagande senast onsdag 19.9 till pastorskansliet tel 06-2211073.