Gudstjänst

sö 16.9 kl. 18.00 - kl. 19.00

Sideby kyrka

Sjuttonde söndagen efter pingst. Tema: Jesus ger liv.

Predikant och liturg Lars Nisula, kantor och organist Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 22.7 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst

Nionde söndagen efter pingst. Tema: Sanning och sken
sö 22.7 kl. 13.00 -14.00

Carlsro museum

Friluftsgudstjänst

Nionde söndagen efter pingst. Tema: Sanning och sken.
sö 29.7 kl. 18.00 -19.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard