Hjälpledarkurs startar

fr 14.9 kl. 18.00 - kl. 19.00

Magasinet

En kurs i ungt ledarskap för dig som nyss blivit konfirmerad

Vi samlas till en första träff för inskrivning. Vi bestämmer när och var vi träffas i fortsättningen. Ledare är Jeanette Ribacka-Berg


Se också

må 19.11 kl. 19.00 -20.00

Magasinet

Tjejer i magasinet

En grupp för dig som går i högstadiet
fr 23.11 kl. 19.00 -22.00

Magasinet

Café magasinet

Mötesplats för ungdomar
fr 30.11 kl. 19.00 -22.00

Magasinet

Café magasinet

Mötesplats för ungdomar