Högmässa

sö 9.9 kl. 18.00 - kl. 19.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard

Sextonde söndagen efter pingst. Tema: Guds omsorg.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 21.10 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Sånggudstjänst

Sång- och musikbetonad samling med andakt
sö 28.10 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 28.10 kl. 16.00 -17.00

Kristinestads kyrka

Knattekyrka

Gudstjänst på de minstas nivå