Högmässa

sö 9.9 kl. 10.00 - kl. 11.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Sextonde söndagen efter pingst. Tema: Guds omsorg.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen.


Se också

lö 24.11 kl. 18.00 -18.45

Dagsmark bönehus

Kvällsmässa

Aftonandakt med nattvardsfirning
sö 25.11 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 25.11 kl. 15.00 -16.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard