Högmässa

sö 29.7 kl. 18.00 - kl. 19.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Tionde söndagen efter pingst. Tema: Trofast förvaltning av Guds gåvor.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist.


Se också

lö 22.9 kl. 18.00 -19.00

Dagsmark bönehus

Kvällsmässa

Aftonandakt med nattvardsfirning
sö 23.9 kl. 12.00 -13.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 23.9 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard