Friluftsgudstjänst

sö 22.7 kl. 13.00 - kl. 14.00

Carlsro museum

Nionde söndagen efter pingst. Tema: Sanning och sken.

Predikant Lars Nisula, liturg Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen, Tjöck spelmanslag.


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal