Friluftsgudstjänst

sö 8.7 kl. 16.00 - kl. 17.00

Soldattorpet i Uttermossa

Sjunde söndagen efter pingst. Tema: Kärlekens lag

Predikant och liturg Markus Engström, kantor Olle Nilsson. Efter gudstjänsten kyrkkaffe som man själv bekostar.


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal