Juniorläger för åk 5-6

on 27.6 kl. 10.00 - fr 29.6 kl. 18.00

Juniorläger för åk 5-6 Jonnsborg lägergård

Läger för dig som gått i åk 5 och 6

Lägret hålls på församlingens lägergård Jonnsborg i Sideby. Ledare är Jeanette Ribacka-Berg och Christina Caldén-Back med hjälpledare. Lägret kostar 30 €. Vi åker busss till lägret och barnen hämtas av föräldrarna när det slutar. Information har sänts via e-post till de som anmält sig.