Högmässa

lö 23.6 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst med nattvard

Midsommardagen. Tema: Vägröjaren.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen, sånggrupp.

Efter högmässan servering för 50-årskonfirmanderna i Kantilena.


Se också

sö 24.6 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard