Högmässa

sö 3.6 kl. 12.00 - kl. 13.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Andra söndagen efter pingst. Tema: Förgängliga och oförgängliga skatter.

Predikant och kantor Samuel Erikson, liturg Daniel Norrback.

Efteråt fest för församlingens 75-åringar vid Jonnsborg lägergård.


Se också

sö 24.6 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard