Samling

sö 27.5 kl. 14.00 - kl. 16.00

Dagsmark bönehus

Ett tillfälle med predikan och sång

Medverkande prosten Bengt Djupsjöbacka och sångare från Vasa. Servering.


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal