Högmässa

sö 27.5 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst med nattvard

Treenighetssöndagen. Tema: Den dolde Guden.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 22.7 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst

Nionde söndagen efter pingst. Tema: Sanning och sken
sö 29.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 29.7 kl. 18.00 -19.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard