Högmässa

sö 13.5 kl. 18.00 - kl. 19.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Sjätte söndagen efter påsk. Tema: Väntan på den Helige Ande.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantorsvikarie


Se också

sö 27.5 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 27.5 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Internationell mässa

Gudstjänst på engelska med nattvard
sö 3.6 kl. 12.00 -13.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard