Gudstjänst

sö 13.5 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Sjätte söndagen efter påsk. Tema: Väntan på den Helige Ande

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantorsvikarie


Se också

sö 26.8 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard
sö 2.9 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst

Femtonde söndagen efter pingst. Tema: Tacksamhet
sö 2.9 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Femtonde söndagen efter pingst. Tema: Tacksamhet