Knattegudstjänst

to 10.5 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Småbarnsvänlig gudstjänst med sång och rörelse

Medverkande: Daniel, Stina, Inger, Jeanette och Anna Karin. Dagklubbsbarnen sjunger och årets hjälpledare blir välsignade. Efteråt dagklubbens vårfest i församlingshemmet.


Se också

sö 23.9 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 7.10 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Festhögmässa

Högtidlig gudstjänst med nattvard