Café magasinet special

on 9.5 kl. 19.00 - kl. 22.00

Magasinet

Träffpunkt för ungdomar

En extra insatt ungdomskväll med andakt kl 19.30 och i övrigt fritt program