Samling med önskesånger

sö 22.4 kl. 16.00 - kl. 17.00

Härkmeri bönehus

Sånger och andakt med kollekt till Gemensamt Ansvar

Kaplan Markus Engström, kantor Anna Karin Martikainen


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal