Högmässa

sö 22.4 kl. 18.00 - kl. 19.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Tredje söndagen efter påsk. Tema: Guds folks hemlängtan.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen.