Kvällsmässa

lö 21.4 kl. 18.00 - kl. 18.45

Dagsmark bönehus

Aftonandakt med Herrens Heliga Nattvard

Kaplan Markus Engström, kantor Anna Karin Martikainen