Radiogudstjänst

sö 15.4 kl. 13.03 - kl. 14.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst som sänds direkt i radion

Andra söndagen efter påsk. Tema: Den gode Herden.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 24.6 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 24.6 kl. 18.00 -19.00

Skaftung bykyrka

Gudstjänst

Femte söndagen efter pingst. Tema: Var barmhärtiga