Radiogudstjänst

sö 15.4 kl. 13.03 - kl. 14.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst som sänds direkt i radion

Andra söndagen efter påsk. Tema: Den gode Herden.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 26.8 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard
sö 2.9 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst

Femtonde söndagen efter pingst. Tema: Tacksamhet
sö 2.9 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Femtonde söndagen efter pingst. Tema: Tacksamhet