Högmässa

sö 8.4 kl. 10.00 - kl. 11.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Första söndagen efter påsk. Tema: Uppståndelsens vittnen.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist.


Se också

sö 29.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 29.7 kl. 18.00 -19.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 5.8 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard