Gudstjänst

fr 30.3 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds kyrka

Långfredagen. Tema: Guds Lamm

Predikant och liturg Markus Engström, kantor Anna Karin Martikainen, kyrkokören.


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal